نوشته ها

اصرار بیش از حد عوام

 به خاطر اصرار بیش از حد مردم در مورد «واضح نبودن عکس پروفایل» این عکس را در این پست می گذاریم تا درس عبرتی گردد برای دیگران. باشد که مقبول افتد. برای اثبات این نکته که عکس ذیل از عکسی که درون پروفایل باشی واضح تر است بدانجا مراجعه کنید.

نوشته ها

پست نخستین

 خوب اینم از این! بالاخره این شد وب سایت شخصی من. راه اندازی این وبلاگ، مدیون ادهم دوست خوبم هست. اينجا را درست کردم که حرف هام رو با تصوير و نوشته هام به شما بگم. نگران نباشيد حرف هاي من ساده ست. گرچه دير زماني هست که به دنبال سادگي هستم هرچه بيشتر بهتر. من خودم رو عکاس و هنرمند نمي شناسم. به اين اعتقاد دارم که هنوز بايد بيشتر کوشش کنم. اگر فکر مي کنيد در زمينه ي اين هنر با طراوت – عکاسي – مي تونيد به من کمک کنيد و يا اينکه من مي تونم در اين زمينه کمکي به شما کنم، از همکاري با شما خوشحال مي شم.